logo

Kortárs Segítő Műhely Alapítvány

1997 óta országos hatókörű alapítvány
adószámunk: 18090408-1-41

2008. évi szakmai beszámoló

1994-ben a fiatalok jólétéért érzett felelősség és az a felismerés, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb igény van a segítő kapcsolatokra, hívta életre a Kortárs Segítő Műhely Alapítványt.
Ettől az időtől kezdve az Alapítvány működése folyamatos, tevékenységének központjában a fiatalok egymás közötti segítésének facilitálása, támogatása és segítése áll.
A kortárssegítés a fiatalok között lévő egyenrangúság érzésén és az egymás felé való nyitottságon alapszik. Az Alapítvány a kezdetektől foglalkozik azzal, hogy párbeszédet, információcserét folytasson az ország különböző területein működő kortárssegítő csoportokkal. Az alakuló kortárscsoportoknak szakmai, módszertani és információs segítséget nyújt. E mellett a „műhely” jellegéből adódó másik cél: a fiatalok más segítő szervezetekkel is kerüljenek kapcsolatba, együttműködésbe, így megtapasztalhatják, hogy hatékonyabban működik a segítés, ha az intézmények nem egymás ellen, hanem egymással együtt tevékenykednek, becsülve. tisztelve a szakmabeli, módszerbeli különbözőségeket. Ezt a célt erősíti az a tény, hogy a mai napig több olyan kortárssegítő van, aki több segítő szervezetnél is végez önkéntes munkát. Az Alapítvány a fenti cél elérése érdekében több ernyősszervezettel is aktív együttműködésben áll. Tagja a MADÁSZSZ-nak, amely 27 szervezetet fog össze. Így az Alapítvány kapcsolati rendszere folyamatosan bővül, ami a tevékenységi körére is jellemző.
1994 óta alapítványi, 1997-től közhasznú alapítványi keretek között egészségfejleszési kérdések megoldásában, a továbbtanulásban, a pályaválasztásban is segítséget nyújt a fiataloknak.

A 2008.év eseményei:

1. A 26/2003. (V. 16) ESzCsM-GyISM, az 55/2003. (IX. 4.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet szerint megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelő kezelés) biztosítása.
A program az Országos Addiktológiai Intézet, a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jová-tett-hely Közösségi Foglalkoztató és a pártfogó felügyelők együttműködésére épülő közös program volt.

2. Országos Bűnmegelőzési pályázat keretében a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával családi csoportkonferenciákon a csoportban szakértőként vettünk részt.

3. 2008 év júniusában a Budapest Fővárosi Önkormányzat, ’2008. évi fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló’ pályázatára sikeres programot nyújtott be.
Így októberben 200 órás kortárssegítő képzést indítottunk el (Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, Bp.) 16-26 év közötti fiatalok részére, amelynek szerves része a kábítószer fogyasztás, a szenvedélyek, a krízis, az agresszió és kezelése, a deviancia-másság, stb. A program a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal pályázati támogatásával valósult meg. A pályázati programot 2008.év szeptemberében kezdtük el megvalósítani, a program vége 2009. év tavaszán volt.
A pályázat címe: „Fiatalok a fiatalokért” megkereső program.

4. Kamaszfesztivál Szervező Iroda szervezésében II. Kamaszfesztiválon illetve Kamaszfesztivál toborzáson vettünk részt.

05.30-31. Zánka „Kamaszfesztivál”-információ fiataloknak … résztvevő: Kutasi Tamara és végzett kortárssegítők5. MindenGyerek Konferencia szervezésében vettünk részt, ami 2009. januárjában volt. Ennek keretében javaslatot tettünk az előadók személyére, illetve a kiadvány szerkesztésében anyagok biztosításával vettünk részt. Az Alapítvány a fesztivál 2 napján tevékenykedet, amikor is a kortárssegítő fiatalok személyközpontú segítő beszélgetéseken kívül foglalkoztak még: egészséges életmód megerősítésével illetve kialakításával, drog-prevencióval, szexuális kultúrafejlesztéssel is. Mindezt interaktív csoportos, illetve szükség esetén egyéni formában végezték.
Ezt megelőzően is 2008 tavaszán több időpontban és több helyszínen megrendezett programsorozaton a KSMA részt vett. Itt mutatkoztak be azok a szervezetek is, amelyek megjelentek a Fesztiválon. Az Alapítvány ezeken a rendezvényeken aktív kortárssegítőkkel mutatta be munkáját, tevékenységeinek sokszínűségét.
Kamaszfesztivál, azaz II. Országos Osztálykirándulás rendezvény 2008. május 29 - június 1-ig tartott Zánkán. Az Alapítvány számos rendezvényen, konferencián, találkozón képviselte magát, a fiatalokat – a fiatalokkal, erősítve a közösségi részvételüket.

03.04. Magyar ENSZ Társaság székháza INCB éves kábítószer jelentésének sajtótájékoztatója, konferencia
04.03. Békéscsaba „Színterek és utak a szenvedélyek térképén IV. Kortárs-társ?” c. konferencia Előadással: Zelenák J.,
05.22-23. Kecskemét III.Nemzetközi Addiktológiai Konferencia
10.15. Komló a Komlói Szakmai Műhely talákozón konzultáción részvétel

6. Ebben az évben is, mint a kezdetektől mindig, az Alapítvány 16 fiatallal vett részt a Sziget fesztiválon a civil sziget keretében.

7. 2008 évben is heti rendszerességgel működött a Kortárssegítők Klubja.
A Klub célja a végzett kortárssegítők tovább képzése, tovább fejlesztése, illetve a klubon készülnek a kortárssegítői tevékenységekre is. A klubon történik az esetek megbeszélése és a kortárssegítők szupervíziója is, amelyek nagyban segítik a fiatal segítők munkáját.
A Klub munkájába természetesen csatlakozhatnak a képzésre járó leendő kortárssegítők is.

Tervek 2009. évre

  • Az Alapítvány munkáját elősegítő pályázatok figyelése, illetve ezekre való pályázat benyújtása
  • Folyamatosan működő Kortárssegítők Klub munkájának elősegítése.
  • Különféle rendezvényeken való megjelenés.


Zelenák József
Kortárs Segítő Műhely Alapítvány
Kuratórium elnöke

Budapest, 2009. január 15.

Egy százalék:

Kérjük, az éves adóbevallások (család, rokon, ismerős) elkészítésekor ne feledkezzék meg arról, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a nagymértékben segítheti céljaink megvalósítását, közcélú munkánkat!

Elérhetőségünk:

kortarssegites@ksma.hu


2011., Kortárs Segítő Műhely Alapítvány