logo

Kortárs Segítő Műhely Alapítvány

1997 óta országos hatókörű alapítvány
adószámunk: 18090408-1-41

A nyolcvanas években, azon igyekezve, hogy hatékonyabban léphessenek fel az egyre mélyülő, a régi módszerekkel nehezen kezelhető problémákkal szemben, az USA-ban is, és egyre több nyugat-európai országban ismerték fel a kortársak szerepét a segítő munkában.
csoport A kortárssegítés a serdülőkori sajátosságokból eredő, a fiatalok között meglévő egyenrangúság érzést, összetartást és szolidaritást hasznosítja az „egyenrangúak prevenciós módszerével”, a mellérendelt szerepből őszinteséggel, elfogadással, kölcsönös bizalommal, hitelességgel, a hasonlóság érzésének figyelembevételével kovácsolva segítő erőt. A kortárs segítő kapocsszerepet is betölt a fiatal és a kompetens szakember között.
Szakmai műhelyként 1993-ban készítettük el a serdülőkori problémák megoldására kidolgozott programunkat.

Céljaink:

 • nem kielégítő egészségi állapot, az életminőség jobbítása,
 • a káros szenvedélyek, a kábítószer-fogyasztás, a devianciák megelőzése,
 • az erkölcsi, etikai értékek erősítése,
 • az erőszak minden formájának kezelése, megelőzése,
 • szexuális kultúra emelése,
 • személyközpontú segítő kapcsolat kialakítása,
 • a személyiség, a problémamegoldó és a kommunikációs készség, az önismeret fejlesztése,
 • a segítőidentitás elmélyítése,
 • a közösségi részvétel mind szélesebbé tétele mindezen célok elérése érdekében.
csoport

Programunk kidolgozásánál abból indultunk ki, hogy a több száz órás képzésen átesett fiatalokból egészségesebb felnőttek lesznek, mint mai „példaképeik”, és alkalmassá válnak a másokon való segítésre is.
A problematikus életutak, a devianciák, a szenvedélybetegségek kialakulása gyakran a lélek és a kapcsolati kultúra problémáira, a szorongásra, a feloldhatatlannak tűnő emberi nehézségekre vezethető vissza. A megelőzést szolgáló segítő módszerek olyan szakmai „műhelyekben” kecsegtetnek eredménnyel, ahol a problémát egységes szemléletben kezelik, és ahol együtt dolgozik orvos, pszichológus, tanár, mentálhigiénikus, kortárs segítő, stb.

Célunk az, hogy országos hatáskörű „műhelyként” együttműködjünk a hasonló profilú szervezetekkel, közösségekkel, hogy ne egymás mellett és függetlenül egymástól, hanem egyetértésben és egymást segítve dolgozzunk, figyelembe véve az illetékességi köröket, az erkölcsi és etikai elveket, és kölcsönösen tisztelve, becsülve a szakmai, módszerbeli különbözőségeket.
Segítséget nyújtunk fiatalokkal-fiataloknak.

Programjaink:

 • alapfokú tanfolyamok, megelőző jellegű egészségfejlesztési képzések, továbbképzések moduláris rendszerben történnek és a következő témaköröket érintik: a személyközpontú segítő kapcsolat elmélete és gyakorlata, a devianciák, az erőszak, az agresszió kérdései, a szenvedélybetegségek, a doppingolás megelőzése, a szexuális kultúra fejlesztése, az erkölcsi, etikai értékek erősítése, a személyiség, az önismeret, a kommunikációs, stressz kezelési és problémamegoldó készség fejlesztése stb. témakörökben);
 • segítő munka végzése, „outreach”- stratégia („megkereső program”), segítők klubjának működtetése;
 • szupervízió, egyéni esetkezelés, segítségnyújtás, segítés a tanulmányok során;
 • országos hatáskörű rendezvényeken való részvétel, érdekérvényesítés erősítése…

A kortárs segítők képzése

 • Minden évben indul,
 • Egy tanévet ölel fel.

Jelentkezni levélcímünkön lehet.

Alapítványunk nonprofit jellegű civil szervezet, amely pályázati támogatások segítségével végzi munkáját.
Fizetett alkalmazottja nincs, a kuratórium tagjai is társadalmi munkában végzik feladataikat.Egy százalék:

Kérjük, az éves adóbevallások (család, rokon, ismerős) elkészítésekor ne feledkezzék meg arról, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a nagymértékben segítheti céljaink megvalósítását, közcélú munkánkat!

Elérhetőségünk:

kortarssegites@ksma.hu


2011., Kortárs Segítő Műhely Alapítvány