logo

Kortárs Segítő Műhely Alapítvány

1997 óta országos hatókörű alapítvány
adószámunk: 18090408-1-41
csoport

Bemutatkozunk:

A kortárssegítés a serdülőkori sajátosságokból eredő, a fiatalok között meglévő egyenrangúság érzést, összetartást és szolidaritást hasznosítja kölcsönös bizalommal, őszinteséggel, elfogadással, hitelességgel. A kortárssegítő kapocsszerepet is betölt a fiatal és a kompetens szakember között.

Alapítványunk nonprofit jellegű civil szervezet, amely pályázati támogatások segítségével végzi munkáját.

Céljaink:

az életminőség jobbítása, a káros szenvedélyek, a dopping, a kábítószer fogyasztás megelőzése, a személyközpontú segítő kapcsolat kialakítása, a személyiség, a problémamegoldó és kommunikációs készség, az önismeret fejlesztése, a közösségi részvétel mind szélesebbé tétele.

csoport

Programjaink:

alapfokú kortárssegítő képzések (150-200 órás, egy tanéven át tartó, heti két estét igénybevevő), továbbképző klub működtetése (heti rendszerességgel egy estét kitöltő), önkéntes („utcai”) segítő munka végzése, szupervízió, egyéni esetkezelés, iskolai és más rendezvényeken segítő részvétel.

„A „Fiatalok a fiatalokért” című, az Országos Egészségfejlesztési Intézetben XVIII-218/2013-as iktatószámon nyilvántartásba vett iskolai egészségfejlesztési program szakmai ajánlást nyert a 2013. május 30-án tartott Döntési Bizottsági ülésen. A tanúsítvány száma: 1/2013

Közhasznú alapítványunk non profit jellegű civil szervezet, amely pályázati támogatások segítségével szervezi programjait és végzi munkáját. Fizetett alkalmazottja nincs, minden tagja önkéntes, társadalmi munkában végzik feladataikat.

Egy százalék:

Kérjük, az éves adóbevallások (család, rokon, ismerős) elkészítésekor ne feledkezzék meg arról, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a nagymértékben segítheti céljaink megvalósítását, közcélú munkánkat!

Elérhetőségünk:

kortarssegites@ksma.hu


2011., Kortárs Segítő Műhely Alapítvány